หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบลจระเข้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลจระเข้
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
1
2
3
 
 
 
 
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITY
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
คก.สร้างรั้ว อบต.จระเข้ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
คก.ปรับปรุง องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้(กั้นห้อง) [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
คก.ปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์เด็กบ้านหัวนา [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายแยกทางถนนมะลิวัลย์ข้างศรีวิไล) [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 77 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวนา หมู่ท [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 281 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจระ [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 242 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าใบกันสาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุง องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดโคมไฟ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สติ๊กเกอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้สาขาพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อโต๊ะทำงานระดับผู้บริหาร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) ปรับปรุงพื้นที่หน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาและเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา หมู่ที่ [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 4 (สายทางแยกจากบ้านนายประชา สี [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 2 (สายทางแยกประปาหมู่บ้าน ถึง บ้า [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 (สายทางต่อจาก คสล.เดิมบ้านนายสน [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำบัวผนัง(ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลจระเข้ (ศพอส.จ [ 22 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เบอร์โทรศัพท์ในหน้าเว็บของอบต.จระเข้ใช้งานไม่ได้ครับ (28 ก.ย. 2564)    อ่าน 16  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 มิ.ย. 2564)    อ่าน 38  ตอบ 0  
การจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนพฤษภาคม 2564 เข้าวันที่เท่าไหร่คะ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 137  ตอบ 1  
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18075-18150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กศ. มท 0816.4/ว2397  [ 19 ต.ค. 2564 ]
 
   
 
ขก 0023.1/ว 26421 การเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
ขก 0023.1/ว 26420 การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการให้สอดคล้องกับภาคผนวก 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 888 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการรับวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
ขก ๐๐๒๓.๑/๒๖๓๘๐ แนวทางการปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 886 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 26384 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ 26366 การแก้ไขรายละเอียดโครงการเงินกู้ของเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
ขก 0023.5/ว 26336 แจ้งเวียนระเบียบและหนังสือสั่งการ จำนวน 4 เรื่อง  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 884 ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบแนวทางดำเนินโครงการฯ  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 26318 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week)ปี ๒๕๖๔”  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 26309 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 26283 มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล้กสังกัด อปท.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 26285 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับ อปท.ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 26280 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.4/ว26267 การรายงานเหตุการกระทำความผิดตาม ม.92 แห่งพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.หรือนายกอบจ.  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.4/ว 874 การป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
ขก ๐๐๒๓.๑/ว๒๕๗๘๐ โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นประจำปี พ.ศ.2564  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/873 ขอเชิญประชุมทางไกล (web conference) มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free seting)จังหวัดขอนแก่น  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 26185 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.5/ว 26117 กรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
 
   
 
ทต.ภูผาแดง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ภูผาแดง เทศบาลตำบลภูผาแดงเข่้าร่่วมวันปิยมหาราช ณ.ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.จระเข้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ภูผาแดง ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.ภูผาแดง ประกาศ เรื่องการยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.จระเข้ ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ทต.ภูผาแดง ร.10 พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านนายาว หมู่ที่ 4 [ 8 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.หินตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
อบต.หินตั้ง ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
ทต.ภูผาแดง ปันรักปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.จระเข้ คก.สร้างรั้ว อบต.จระเข้ [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.หินตั้ง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.หินตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์ก [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
อบต.จระเข้ คก.ปรับปรุง องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้(กั้นห้อง) [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.จระเข้ คก.ปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์เด็กบ้านหัวนา [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
 
   
 


อบต.จระเข้ ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าใบกันสาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างปรับปรุงถนนขนส่งผลผลิตสินค้าทางการเกษตร บ้านโนนสิงห์ทองหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพา [ 15 ต.ค. 2564 ]อบต.หินตั้ง วัสดุอาหารเสริม(นม) [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไม้อัด โครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างปรับปรุงถนนขนส่งสินค้าทางการเกษตร บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านสว่าง-กุดเชือก [ 11 ต.ค. 2564 ]อบต.จระเข้ จ้างโครงการก่อสร้างรั้วภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ จ้างโครงการก่อสร้างรั้วภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ จ้างโครงการปรับปรุง องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดโคมไฟ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้อวัสดุสำนักงาน(สติ๊กเกอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างปรับปรุงถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๒ เส้นห้วยจงอาง-หัวโคก [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างปรับปรุงถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนทอง หมู่ ๖ โดยลงหินคลุก เส้นโนนทอง- [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างปรับปรุงถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านป่างิ้ว หมู ๔ ลงหินคลุก เส้นป่างิ้ว-บ้ [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างปรับปรุงถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองฮี หมู่ ๓ เส้นข้างวัดป่า โดยลงหินค [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ จ้างโครงการก่อสร้างรั้วภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้สาขาพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้อโต๊ะทำงานระดับผู้บริหาร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) ปรับปรุงพื้นที่หน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 

เครื่องจักสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก  

สวนเกษตรมีกิน  
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-009-857
LINK ที่น่าสนใจ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทร : 043-009-857 โทรสาร : 043-009-857
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม 341,809 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์ |
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10