หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบลจระเข้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลจระเข้
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
1
2
3
 
 
 
 
นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITY
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
คก.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวนาหมู่ที่ 12 (สายแยกบ้านนางเสงี่ยมถึงนานางนภาพร) [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 194 
คก.ก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 178 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (สายต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านนายอุทัย-สี่แยกบ้านนา [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 273 
 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวนา หมู่ท [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 213 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจระ [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 169 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อจ้างเหมาเปลี่ยนยาง(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค 5633) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิต [ 15 ก.ค. 2564 ]อาหารเสริม(นม) [ 13 ก.ค. 2564 ]อาหารเสริม(นม) [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมแม๊คโคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (LED TV แบบ Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (LED TV แบบ Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (LED TV แบบ Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถแบคโคร ทะเบียน 1 ตค 1208 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะ [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อตู้ล็อคเกอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์พีซี(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อตู้ล็อคเกอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมแม๊คโคร ทะเบียยน 1 ตค 1208 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 มิ.ย. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 0  
การจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนพฤษภาคม 2564 เข้าวันที่เท่าไหร่คะ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 108  ตอบ 1  
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
 
   
 
ขก 0023.5/ว 18951 แจ้งเวียนระเบียบและหนังสือสั่งการ จำนวน 2 เรื่อง  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.5/ว 18937 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.5/ว 18935 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอน งวดที่ 3  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 18994 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 629 ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 626 ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ขก๐๐๒๓.๑/๑๘๙๐๓ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 18917 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท.แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดข  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 18918 กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ขก ๐๐๒๓.3/ว18912 สรุปผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ขก ๐๐๒๓.3/ว18811 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 18808 แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 18795 การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 18775 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
ขก ๐๐๒๓.3/ว18778 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
ขก ๐๐๒๓.3/ว18779 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
ขก ๐๐๒๓.3/ว622 แจ้งแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 18776 เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563 งบกลาง  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
ขก 0023.4/ว18740 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรี  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
ขก 0023.1/18725 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เลื่อนการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
 
   
 
อบต.จระเข้ ขอขอบคุณ คุณจันทรา มาตรแสง ที่มอบชุด PPE ให้กับ งานป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนต [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ภูผาแดง นายชาตรี ธงศรี นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการฯ ได้ตรวจติ [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หินตั้ง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
อบต.หินตั้ง ร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ภูผาแดง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลภูผาแดง [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ภูผาแดง เทศบาลตำบลภูผาแดง ประชุมกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่ [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม [ 12 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ภูผาแดง กิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกายในลานกีฬาหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง [ 8 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
ทต.ภูผาแดง นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล [ 5 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.ภูผาแดง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงในกรณีมีการเลือกตั้งสมาชิก [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลภูผาแดง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเท [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
ทต.ภูผาแดง เทศบาลตำบลภูผาแดง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.ภูผาแดง บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ภูผาแดง เทศบาลตำบลภูผาแดง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
 
   
 


อบต.จระเข้ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็กบ้านหินตั้งหมู่ที่ 1 และบ้านโคกก่องหม [ 21 ก.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บ้านนายาว หมู่ 4,บ้านหนองทุ่ม หมู่ 9,บ้านหนองชมภู หมู่ [ 21 ก.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 21 ก.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านนายาว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้อจ้างเหมาเปลี่ยนยาง(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค 5633) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 20 ก.ค. 2564 ]อบต.หินตั้ง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ก.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง จ้างซ่อมบำรุงสภาพทั่วไปรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิต [ 15 ก.ค. 2564 ]อบต.จระเข้ อาหารเสริม(นม) [ 13 ก.ค. 2564 ]อบต.จระเข้ อาหารเสริม(นม) [ 13 ก.ค. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเชื่อมศูนย์เรียนรู้ (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]อบต.หินตั้ง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง ซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลภูผาแดง กรณีโรคติด [ 8 ก.ค. 2564 ]

 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 

เครื่องจักสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก  

สวนเกษตรมีกิน  
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-065-8485
LINK ที่น่าสนใจ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทร : 043-009-857 โทรสาร : 043-009-857
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม 178,153 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์ |
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10