หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบลจระเข้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลจระเข้
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
1
2
3
 
 
 
 
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITY
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
คก.สร้างรั้ว อบต.จระเข้ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 55 
คก.ปรับปรุง องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้(กั้นห้อง) [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
คก.ปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์เด็กบ้านหัวนา [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 46 
 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายแยกทางถนนมะลิวัลย์ข้างศรีวิไล) [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 93 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวนา หมู่ท [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 298 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจระ [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 261 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพา [ 7 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเ [ 7 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพา [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเ [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพา [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุแกรณ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]วัสดุไฟฟ้า [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าใบกันสาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าใบกันสาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าใบกันสาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุง องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดโคมไฟ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สติ๊กเกอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เบอร์โทรศัพท์ในหน้าเว็บของอบต.จระเข้ใช้งานไม่ได้ครับ (28 ก.ย. 2564)    อ่าน 35  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 มิ.ย. 2564)    อ่าน 51  ตอบ 0  
การจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนพฤษภาคม 2564 เข้าวันที่เท่าไหร่คะ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 158  ตอบ 1  
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2950  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว173  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.3/ว2927  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2948  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2949  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2952  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2951  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สถ. (ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2928  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2930 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) กพส. มท 0810.2/ว2944  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2926  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 3 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2934  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว177  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2922  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว6828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สน.คท. มท 0808.3/ว6816 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
 
   
 
ขก0023.3/ว2640 เลื่อนการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย  [ 8 ธ.ค. 2564 ]    
ขก0023.3/ว30924 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน  [ 8 ธ.ค. 2564 ]    
ขก0023.3/ว30932 การฝึกอบรม การเสริมสร้างศักยภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม  [ 8 ธ.ค. 2564 ]    
ขก 0023.4/ว30872 คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว30860 ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว30861 การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/30788 (อ.บ้านไผ่) ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว1039 แจ้งร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการงบ ปี66  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 30780 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 30779 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 7 ธ.ค. 2564 ]    
ขก 0023.3/ว 30650 แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ขก 0023.5/ว30598 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯประจำเดือนตุลาคม 2564  [ 2 ธ.ค. 2564 ]  
ขก 0023.5/ว30560 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 2 ธ.ค. 2564 ]  
ขก 0023.5/ว30558 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น  [ 2 ธ.ค. 2564 ]  
ขก 0023.4/ว30455 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
ขก 0023.4/ว30453 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว30429 สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 30430 รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 30290 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 30266 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ตรวจสอบรายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]  
 
   
 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งต [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.ภูผาแดง การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลภูผาแดง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.ภูผาแดง รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาส 4 /2564 [ 23 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
ทต.ภูผาแดง จัดทำรายงาน กองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.ภูผาแดง บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 5/2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.ภูผาแดง การประชุม สปสช.ครั้งที่ 1/2565 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.ภูผาแดง ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 17 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกา [ 12 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 [ 9 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 94 
ทต.ภูผาแดง การจัดกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day [ 3 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
 
   
 


อบต.จระเข้ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพา [ 7 ธ.ค. 2564 ]อบต.จระเข้ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเ [ 7 ธ.ค. 2564 ]อบต.จระเข้ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพา [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.จระเข้ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.จระเข้ จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 3 ธ.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง จ้างโครงการจัดทำปฏิทินเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยวิ [ 2 ธ.ค. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ทต.ภูผาแดง จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างนายาว ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาค [ 1 ธ.ค. 2564 ]อบต.หินตั้ง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1,2 ประจำเดือนธันวาคม 64 โดยวิธีเฉพ [ 1 ธ.ค. 2564 ]อบต.หินตั้ง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๔ เส้นทางเข้าบ้า [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเ [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้อวัสดุเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพา [ 25 พ.ย. 2564 ]อบต.จระเข้ ซื้อวัสดุอุแกรณ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง ซื้อชุดผ้าม่าน แบบราวรูดเจาะตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ทต.ภูผาแดง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]ทต.ภูผาแดง ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]อบต.หินตั้ง ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ผห ๑๕๔๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 

เครื่องจักสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก  

สวนเกษตรมีกิน  
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-043-499
LINK ที่น่าสนใจ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทร : 043-043-499 โทรสาร : 043-043-499
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม 527,412 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์ |
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10