หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
นายโกมินทร์ ผุยชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
ประวัติความเป็นมาของตำบลจระเข้ เดิมชื่อว่า
“เมืองปัญจา” โดยมี พระเกตุ อุปฮาด เป็นเจ้าเมือง สถานที่ตั้งของเมืองปัญจาเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ เพราะมีแม่น้ำลำธารล้อมรอบ มีหนองน้ำอยู่ 3 แห่ง ดังนี้ 1.ห้วยน้ำจั่น 2.กุดแข้ 3.หนองโพนวิลัย หนองน้ำที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นแหล่งน้ำที่
อุดมสมบูรณ์ ความอุดมสมบูรณ์นี้เป็นเหตุให้คนที่มาจากถิ่นอื่น ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการย้าย
ถิ่นฐานมาจากเมืองอุบล คือมาจากบ้านเป้า โดยมาอาศัยอยู่บริเวณหนองโพนวิลัย มาถึงประมาณปี พ.ศ.2350
นายเหล็ก แสนบุราณ เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว และในหนองน้ำก็มีแข้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตำบลบ้านแข้มีอาณาเขตกว้างขวางมาก โดยทิศเหนือมีพื้นที่ครอบคลุมสองตำบล คือ ตำบลบ้านกงและตำบลบ้านผือ ทิศใต้ครอบคลุมตำบลยางคำ ทิศตะวันออกติดเทือกเขาภูกระแต ทิศตะวันตกครอบคลุมตำบลบ้านเม็ง และเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2355นายเหล็ก แสนบุราณก็เลยได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น หลวงประสิทธิ์ ฤทธิไกร ทำหน้าที่ปกครองตำบลบ้านแข้เป็นคนแรกมาจนถึงปี พ.ศ.2380 คนที่ 2 นายหมื่นกรณ์ ไม่ทราบนามสกุล ปกครองตำบลบ้านแข้ เมื่อปี พ.ศ.2380-2400 คนที่ 3 นายคำพุ ไม่ทราบนามสกุล ปกครองตำบลบ้านแข้ เมื่อปี พ.ศ.2400-2435 คนที่ 4 นายคำหมา แสนบุราณ ปกครองตำบลบ้านแข้ เมื่อปี พ.ศ.2435-2460 นั้น ช่วงนั้นได้เปลี่ยนจากตำบลบ้านแข้เป็นตำบลจระเข้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คนที่ 5 นายจันทร์ นิรพันธ์ เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2460-2495 คนที่ 6 นายเคน สมศรี เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2495-2502 คนที่ 7 นายสุบรรณ แสนบุราณ เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2502-2502 อยู่ในตำแหน่งได้เพียง 81 วัน ก็เสียชีวิต คนที่ 8 นายพูล สูงเนิน เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2502-2515 คนที่ 9 นายวานิชย์ ฤทธิ์มนตรี เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2515-2520 คนที่ 10 นายจินดา คำสุพรม เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2520-2525 คนที่ 11 นายเขียม แพงบุปผา เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2525-2539 คนที่ 12 นายประยูร ผุยมูลตรี เป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2539-2552 คนที่ 13 นางรัชนี ลาสมเป็นกำนันตำบลจระเข้ พ.ศ.2552 ถึงปัจจุบัน ตำบลจระเข้ได้จัดตั้งมาแล้วประมาณ 257 ปี
 
ที่ตั้ง
 
พื้นที่เขตตำบลจระเข้ประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร
มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลดอนโมงจำนวน 2 หมู่บ้าน คือบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 4,10
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ
แนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ฝั่งทิศเหนือ เริ่มต้นที่หมุดหลักเขตที่ 1 จากไปตามถนน มะลิวัลย์จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกถึงหมุดที่ 9 เป็นระยะทางประมาณ 8.29 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ
เริ่มหมุดหลักเขตที่ 15 ลากเส้นตรงถึงหมุดหลักเขตที่ 16 จากหมุดหลักเขตที่ 16 ให้ยึดแนวลำห้วยยางจนถึงหมุดหลักเขตที่ 17 แล้วลากเส้นตรงแนวเฉียง 45 องศา ขึ้นไปทางทิศตะวันตกจนถึงหมุดหลักเขตที่ 21 เป็นระยะทางประมาณ 5.69 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เริ่มที่หมุดหลักเขตที่ 9 ลากไปตามสันเขาโคกตลาดใหญ่(ภูกระแต) ไปทางทิศใต้ถึงหมุดหลักเขตที่ 15 เป็นระยะทางประมาณ 6.69 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ทางฝั่งทิศตะวันตก เริ่มมีหมุดหลักเขตที่ 21 ลากเป็นเส้นตรงขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงหมุดหลักเขตที่ 24 ระยะทาง กิโลเมตร
แล้วลากเส้นตรงไปทางทิศเหนือตะวันออกถึงหมุดหลักเขตที่ 25 ระยะทาง กิโลเมตรเป็นหมุดหลักเขตแนวลำห้วยน้อย แล้วเริ่มหมุดหลักเขตที่ 25 ลากตามแนวลำห้วยน้อยขึ้นไปทางทิศเหนือ
จนไปบรรจบกับหมุดหลักเขตที่ 1 เป็นระยะทางประมาณ
6.51 กิโลเมตร
 
 
แผนที่
 
แนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ฝั่งทิศเหนือ เริ่มต้นที่หมุดหลักเขตที่ 1
จากไปตามถนนมะลิวัลย์จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกถึงหมุดที่ 9 เป็นระยะทางประมาณ 8.29 กิโลเมตร
ทางฝั่งทิศตะวันตก เริ่มมีหมุดหลัก
เขตที่ 21 ลากเป็นเส้นตรงขึ้นไป
ทางทิศเหนือจนถึงหมุดหลักเขตที่ 24 ระยะทาง กิโลเมตร แล้วลาก
เส้นตรงไปทางทิศเหนือตะวันออก
ถึงหมุดหลักเขตที่ 25 ระยะทาง
กิโลเมตรเป็นหมุดหลักเขตแนว
ลำห้วยน้อย แล้วเริ่มหมุดหลักเขต
ที่ 25 ลากตามแนวลำห้วยน้อย
ขึ้นไปทางทิศเหนือจนไปบรรจบ
กับหมุดหลักเขตที่ 1 เป็นระยะทางประมาณ 6.51 กิโลเมตร
ตำบลจระเข้
เริ่มที่หมุดหลักเขตที่ 9
ลากไปตามสันเขาโคก
ตลาดใหญ่(ภูกระแต) ไปทางทิศใต้ถึงหมุดหลักเขตที่ 15 เป็นระยะทางประมาณ 6.69 กิโลเมตร
เริ่มหมุดหลักเขตที่ 15 ลากเส้นตรงถึงหมุดหลักเขตที่ 16 จากหมุดหลักเขตที่ 16
ให้ยึดแนวลำห้วยยางจนถึงหมุดหลักเขตที่ 17 แล้วลากเส้นตรงแนวเฉียง 45 องศา
ขึ้นไปทางทิศตะวันตกจนถึงหมุดหลักเขตที่ 21 เป็นระยะทางประมาณ 5.69 กิโลเมตร
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,564 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 3,304 คน คิดเป็นร้อยละ 50.34
  หญิง จำนวน 3,260 คน คิดเป็นร้อยละ 49.66
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,963 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 187.54 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 จระเข้ 396 391 787 210
2 หัวนา 353 372 725 251
3 หัวนา 415 427 842 251
4 โพนสว่าง 11 8 19 14
5 หัวบึง 186 181 367 105
6 หนองหอย 506 483 989 268
7 โคกกลาง 167 142 309 113
8 หนองแปน 198 197 395 118
9 เทพเทวัญ 290 290 580 153
10 โพนสว่าง 19 10 29 61
11 บึงสว่าง 218 206 424 117
12 หัวนา 266 285 551 141
13 เทพเทวัญ 279 268 547 161
รวม 3,304 3,260 6,564 1,963
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทร : 043-043-499 โทรสาร : 043-043-499
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม 4,893,721 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10