หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
นายโกมินทร์ ผุยชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขก 0023.3/ว 17595 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564)  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 17605 การซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้  [ 12 ก.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 17541 แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.  [ 9 ก.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 589 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564  [ 9 ก.ค. 2564 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว586 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั่นอนาคตไทย ๔.0”  [ 9 ก.ค. 2564 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว17494 ขอเชิญท้องถิ่นจังหวัดเป้าหมายร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  [ 9 ก.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 17485 พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564  [ 9 ก.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 17474 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  [ 9 ก.ค. 2564 ]  
ขก 0023.5/17558 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝาก อปท. (อบต.โนนทอง)โอน 5 ก.ค.64  [ 9 ก.ค. 2564 ]  
ขก ๐๐๒๓.๑/๑๗๔๒๐ การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชั่น ZOOM  [ 8 ก.ค. 2564 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว17358 การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  [ 8 ก.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 17347 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 8 ก.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 17346 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563  [ 8 ก.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 583 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/582 การสำรวจข้อมูลการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
 
<< หน้าแรก...     282      283      284     (285)  
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทร : 043-043-499 โทรสาร : 043-043-499
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม 4,893,805 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10