หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
นายโกมินทร์ ผุยชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขก ๐๐๒๓.๕/ว๖๑๒๘ แนวทางการควบคุมภายในด้านการเงิน  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก 0023.5/ว 6146 โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อปท. e-LAAS ประจำปี 2563  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก0023.3/ว6126 การสำรวจความพร้อมของ ศพด. ในการขยายบริการรับเด็ก  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก0023.3/ว6133 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยแบบทักษะ EF ระบบ NISPA  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก ๐๐๒๓.๓/ว 6123 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Payment เพิ่มเติม และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก ๐๐๒๓.๓/ว 6117 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก ๐๐๒๓.๕/ว๖๑๐๐ การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก ๐๐๒๓.๕/ว๖๐๙๗ การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก ๐๐๒๓.๕/ว๖๐๙๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก 0023.5/ว6121 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว 6114 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ.2563  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว 6102 การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก0023.3/ว6075  การประดับตราสัฐลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย - กัมพูชา ในปี 2563  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก0023.3/ว6076 โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A:Study Mission to a November Country on Smart Cities and Urban Mobility  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
ขก 0023.5/ว6090 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 มี.ค. 2563 ]  
 
<< หน้าแรก...     281      282      283     (284)     285   
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทร : 043-043-499 โทรสาร : 043-043-499
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม 3,181,402 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10