หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขก 0023.3/ว25671 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 25670 การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 854 การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 25667 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว25563 ขอส่งคูมือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564)  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว25562 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ที่ ขก 0023.5/ว 25560 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 25543 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 25542 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บ และแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.4/ว25534 ขอประชาสัมพันธ์ สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 25496 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2564  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว25479 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.4/ว 25484 ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 25481 ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 818 แจ้งจัดสรรเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลน [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 7 ต.ค. 2564 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 167
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทร : 043-009-857 โทรสาร : 043-009-857
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม 323,803 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์ |
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10