หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขก ๐๐๒๓.3/ว15579 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว15698 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
ขก 0023.5/ว 15621 แนวทางการจัดหาวัคชีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว 15566 ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว 515 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว 513 ขอความอนุเคราะห์กำกับติดตามการใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว 514 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
ขก 0023.4/ว15481 การสำรวจข้อมูลหอพักในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว 15433 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโลกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว 15428 การตรวจสอบผลฤทธิ์และประศิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
ขก ๐๐๒๓.3/ว15427 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]   
ขก 0023.5/ว 15368 การโอนเงนิจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิ.ย.2564)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
ขก 0023.5/ว 15366 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญนวัตกรรมไทย เดือน พ.ค. 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 15351 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
ขก 0023.3/ว 15350 การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 135
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทร : 043-009-857 โทรสาร : 043-009-857
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม 160,843 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์ |
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10