หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ทำนา ไร่อ้อย ไร่มัน ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
 
ภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พื้นที่ลุ่มๆ ดอนๆ สลับกันไปและลาดเทลงสู่ แม่น้ำโขง โดยทางตอนเหนือของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชีและแม่น้ำพอง
ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ เขื่อนอุบลรัตน์และเป็นแหล่งน้ำ
ที่สำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรในหลายอำเภอ เช่นอำเภอน้ำพอง อำเภอ หนองเรือ อำเภออุบลรัตน์
และอำเภอภูเวียง
 
ภูมิอากาศ
 
สภาพภูมิอากาศมีลักษณะอากาศร้อน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 31-34 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน
ฤดูหนาว
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
  ศาสนสถานในตำบล
    วัดโพธิ์กลาง หมู่ที่ 1
    วัดจันทร์ หมู่ที่ 2
    วัดป่าอนันตคุณ หมู่ที่ 3, 8
    วัดศรีตาลเรือง หมู่ที่ 5
    วัดสิมมาราม หมู่ที่ 6
    วัดป่าสามัคคีธรรม หมู่ที่ 7
    วัดพุทธอุทยาน หมู่ที่ 7
    วัดสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
     
  เดือนมกราคม มีวันขึ้นปีใหม่
  เดือนเมษายน มีประเพณีสงกรานต์
  เดือนพฤษภาคม มีบุญบั้งไฟ
  เดือนมิถุนายน มีบุญเบิกบ้าน
  เดือนกรกฎาคม มีบุญเข้าพรรษา
  เดือนตุลาคม มีบุญออกพรรษา
  เดือนพฤศจิกายน มีบุญกฐิน
 
การศึกษาในตำบล
     
  การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
    โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
    โรงเรียนบ้านหัวบึง
    โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี จำนวน 2 แห่ง
(ขยายโอกาส 1 แห่ง)
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยเทพเทวัญ
 
การสาธารณสุขในตำบล
           
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
         
การคมนาคเข้าสู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ โดยทางถนน ซึ่งสามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอและ
จังหวัดต่างๆ ดังนี้
  จระเข้ - จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 35 กิโลเมตร
  จระเข้ - อำเภอหองเรือ ระยะทาง 14 กิโลเมตร
  จระเข้ - อำเภอชุมแพ ระยะทาง 46 กิโลเมตร
  จระเข้ - อำเภอภูเวียง ระยะทาง 32 กิโลเมตร
  จระเข้ - อำเภอบ้านแท่น ระยะทาง 29 กิโลเมตร
  จระเข้ - จังหวัดเลย ระยะทาง 170 กิโลเมตร
  จระเข้ - จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 121 กิโลเมตร
 
แหล่งน้ำ
           
  ลำห้วย
    ลำห้วยยาง ยาว 5 กิโลเมตร
    ลำห้วยน้อย ยาว 5 กิโลเมตร
    ลำห้วยวังแสง ยาว 3 กิโลเมตร
    ลำห้วยกุดพริก ยาว 2 กิโลเมตร
  ลำห้วย
    บึงโพนวิลัย      
    หนองแปน      
    หนองมูก      
    หนองอีเลิง      
    หนองไผ่      
    หนองแต้      
  ฝาย, ทำนบ จำนวน 20 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทร : 043-009-857 โทรสาร : 043-009-857
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม 268,827 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์ |
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10